{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

BRAND STORY

德國著名的男士品牌,於1959年推出Tabac男士香水,Tabac至今仍是世界數一數二的香水品牌,致力於男士修容、古龍水,位男士打造全方面的需求產品,成為每一個世代都信賴的品牌