{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

BRAND STORY

美國紐約的新潮流品牌JS Sloane,力求打造經典獨具風格的男士造型護理品牌,要將紳士經典的修容儀式感帶回這個世代,打造一股全新的革命,其品牌的產品力也深受許多男士所推崇,成為新一代的經典